Ranč Kaja in Grom
varovanje osebnih podatkov

Spoštovani!

 

Na podlagi Vaše prijave na program Ranča Kaja in Grom, Ranč Kaja in Grom, Razgor 11, Vojnik razpolaga z vašimi osebnimi podatki.

 

Ranč Kaja in Grom, bo v skladu z določili Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in vsakokratno veljavno zakonodajo varovala zbirko osebnih podatkov staršev in otrok, prijavljenih na dejavnosti ter programe Ranča Kaja in Grom in Ranča pri Pesku in jo uporabljal zgolj za potrebe, za katere je bilo dano soglasje.

 V zbirki se nahaja ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov, ter datum in letnik rojstva otroka. Pripadajo vam vse pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«).

 

Kadarkoli pa lahko zahtevate: popravek svojih osebnih podatkov (s posredovanjem pisne zahteve na naslov #EM#72606c606f646c66486e676a6561206c7f7c#EM#), trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (s posredovanjem pisne zahteve na #EM#72606c606f646c66486e676a6561206c7f7c#EM#) ter izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (s posredovanjem pisne zahteve na naslov #EM#72606c606f646c66486e676a6561206c7f7c#EM#).

 

 

 

Ranč Kaja in Grom

Manca Grubič
Pripeta datotekaRanč Kaja in Grom varovanje