TTOUCH IN MOŽGANSKI VALOVI
BrainMaster Study, May 2005 / Generating Brainwaves – Robin Bernhard
TTouch in možganski valovi

Robin Bernhard pri svoji praksi terapevta uporablja ocenjevanje možganskih valov in sledeča opažanja lahko predstavljajo temelje bodočim možganskim študijam TTouch delovanja s pomočjo softwere programa BrainMaster. Robin poroča o neobičajni theta aktivnosti možganskih valov, ki jo je sprožil TTouch – enako kot je pred dvajsetimi leti zabeležila Anna Wise z uporabo metode Mind Mirror, ki prav tako odčitava možgansko aktivnost.


Povzročanje možganskih valov

Ali obstaja vzorec možganskih valov, ki ga povzroča TTouch in ga je mogoče znanstveno dokumentirati z nevro-odzivom? Robin Bernhard (LCSW Med), ena od prostovoljcev v TTEAM Virginia, psihoterapevtka in soustanoviteljica Centralno -Virginijskega Združenja za neuro-odzivnost (Central Virginia Neurofeedback Association) že verjame v to.

Robin je s seboj na TTEAM delavnico v Leesburgu (Virginia) prinesla svojo EEG opremo in kar tako iz radovednosti naredila nekaj naključnih EEG meritev. Uporabljala je softwere program BrainMaster na TTouch prostovoljcih. Ugotovitve so jo navdušile.
V soboto, 30. aprila se je 15 izvajalcev TTEAM-A in TTACT-A zbralo na domu Pamele Wooley v Leesburgu na »Zabavi možganskega vala« - »Brain Wave Party«. Robin in raziskovalka Jessica Eure sta izvedli še več meritev možganskih valov. Elektrode, ki so bile pritrjene na glavo vsakega prostovoljca, so se napajale v Brain Master EEG enoti, izsledki pa so se prikazovali na prenosnem računalniku. Udeleženci meritev so najprej počivali z odprtimi očmi, zraven pa so izvajali ali doživljali tehniko »Plazečega se leoparda« tako, da jo je na njih izvajal nekdo drug. Pokazal se je vzorec, ki je presenetil.
Pojavil se je tako pri tistih, ki so izvajali kot pri onih, na katere je TTouch deloval - in sicer z majhnimi razlikami. Pozorno, vendar sproščeno razmerje možganskih valov je v skupini izvajalcev tehnike je pokazalo trend naraščajoče vsote oziroma nepretrganost in skladnost theta aktivnosti. Theta pomeni miselno intuitivno kreativno stanje in predstavlja del uglašenosti na drugo osebo. V skupini tistih, na katere je TTouch deloval pa se je pokazal splošni trend naraščajoče oziroma povečane vsote ali nepretrganosti in skladnosti v alfa aktivnosti. Alfa pomeni ne-razmišljujoče, še vedno zelo pozorno stanje, ki je navadno povezano z zdravljenjem, duhovno prožnostjo, (ki vpliva na to, da na primer po nesreči hitro pridemo k sebi) ter izkušnjo popolne umirjenosti uma in telesa.

Pri obeh skupinah pa se je pojavil še en zanimiv dejavnik:rahel upad v beta skladnosti ter naraščanje beta amplitude. Čeprav izsledki še niso bili zajeti v statistične analize, to pomeni da morda obstaja možnost porasta miselnih procesov pri obeh: tako pri izvajalcu TTouch metode, kot pri tistem, na katerega deluje.

Nadaljnje študije bodo morda lahko demonstrirale TTouch delovanje v smislu rezultatov, ki bodo sistematično kategorizirani tako za izvajalce, kot za »prejemnike«. Linda verjame, da je TTouch uspešna metoda pri procesih zdravljenja pri telesnih, vedenjskih in psihičnih vzrokih z zmanjševanjem stresa, odpravljanjem strahu in bolečine že na celičnem nivoju. Zanimivo je, da so stanja možganskih valov alfa/theta poznana kot »pričaranje dobrega počutja«, kar se izvaja skozi različne oblike joge in meditacije že stoletja.

Robin Bernhard beleži, da je ljudem laže procesirati stresne izkušnje, kadar zmorejo ostati v stanju sproščenosti. Visoka stopnja nemira spodbuja instinktivno reakcijo »boriti se/zbežati /zbledeti«, kar zmanjšuje ali popolnoma onemogoči razmišljanje v težki situaciji.

Če se TTouch uporablja za umirjanje telesa in povečuje zmožnost učenja tako pri ljudeh kot pri živalih, je njegova največja prednost v tem, da daje možnost premika – ven iz ujetosti v notranji strah, na katerem temeljijo odzivi na grožnjo, v stanje umirjenosti, kjer se stari strahovi lahko procesirajo in kjer se lahko integrirajo nove izkušnje v učenju, ki predstavlja osnovo drugačnim, novim vedenjskim vzorcem.

Ali lahko znanost odkrije podatke, da dokaže tisto, kar instinktivno vemo, da obstaja v zelo resnični umetnosti zdravljenja? Lahko tehnike in strategije zdravijo celovito tako živali kot ljudi z razumevanjem vplivanja in učinkovanja možganov na telo na celičnem nivoju in ali lahko to postane normativ v zdravstveni praksi?
Obstajajo vznemirljive, prihodnje možnosti za preučevanje TTouch delovanja, ki bodo še podrobneje demonstrirale učinke na človeških možganih, kjer bodo rezultati lahko kategorizirani in bodo odkrili evidenco celotne možganske aktivnosti skozi jasne in nepretrgane alfa, theta in beta vzorce možganskih valov.Prevod: Nina/Mirna

DR. JURGEN SCHUETT IN NJEGOV ODZIV NA TTOUCH
28. oktobra, 2009 smo naredili vodilno študijo skupaj z Mednarodnim Inštitutom za Biofiziko / dr. Fritz Albert Popp/ v Neuss-u v Nemčiji...
Dr. Jurgen Schuett in njegov odziv na TTouch
Linda pripoveduje:

28. oktobra, 2009 smo naredili vodilno študijo skupaj z Mednarodnim Inštitutom za Biofiziko / dr. Fritz Albert Popp/ v Neuss-u v Nemčiji. Skupaj s Tanjo Lasser sva delali začetno študijo na štirih osebah. Eden od štirih je bil dr. Jurgen Schuett, zdravnik, ki je prakticiral alternativno medicino v različnih oblikah že dolga leta. TTouch je prejemal od Angele Decker, izkušene izvajalke z dolgo prakso tudi v drugih podobnih modelih delovanja, vključno z »TTouch Zate«. Z dr. Schuettom je tesno sodelovala že dolgo. ( Sama sem ga srečala in na njem izvajala TTouch samo enkrat – med študijo Popp-ovega Inštituta, toda dojemala sem ga na tak način, da se mi je zdelo, kot da ga poznam že celo življenje!)

Ena od študij je vključevala merjenje emisije fotonov, »svetlobe« v celicah. V času 30 minut smo morali sedeti povsem mirno v 15 – minutni popolni temi, med meritvami smo se lahko samo pogovarjali, meritve pa naj bi bile izvedene pred in po TTouch delovanju. Stala sem, dr. Jurgen pa je sedel z desnico na merilni plošči, ki je bila postavljena nekoliko nad napravo, ki je bila podobna velikanskemu mikroskopu. Moral se je nagniti naprej in držati svojo roko z dlanjo navzgor, medtem ko je merilna naprava delovala. Alexander Popp je bil v kontrolni sobi zraven, kjer je preko monitorjev spremljal proces in dajal navodila (npr. »zadržite dlan za 5 minut pod merilno napravo«). Po preteku tega časa sem 15 minut izvajala TTouch.

Vse to je trajalo 30 minut in zame je bila zanimiva izkušnja nekomu izvajati TTouch v popolni temi, medtem ko sem ga spoznala šele nekaj minut prej! Izkušnja mi je dala čudovit občutek povezanosti. V tem času je imel Jurgen konstantne bolečine zaradi raka, ki je do takrat v njegovih kosteh napredoval do 4. stopnje. Osredotočila sem se na njegovo piskajoče dihanje in na komunikacijo z njegovimi celicami, na to, da jih spomnim, kako popolne so in da zadržijo občutek globoke hvaležnosti. Rečeno na kratko: »Moje celice se smehljajo vašim.« In on je odgovoril: » Čutim , kako se vaše celice smehljajo.« Po TTouch tehniki, izvedeni v rebrnem predelu, se je njegova bolečina zmanjšala z 8. na 3. stopnjo. Vse, kar sem naredila, je bilo, da sem se osredotočila na dar celic, komunikacijo med nami in čudež univerzuma, ki to združuje. Po preteku teh dragocenih minut sem občutila globoko spoštovanje in povezanost.Čez tri mesece sem prejela sledeče pismo od Angele Decker:


Draga Linda,
Na žalost je Jurgen umrl 4. januarja, 2010 ob 5:30. Zadnje tedne njegovega življenja sem mu redno, včasih dvakrat dnevno izvajala TTouch, zjutraj in zvečer. Vedno je rekel, kako mu vaše metode pomagajo, da se počuti mirnega in da moram še naprej sodelovati z vami ter si prizadevati, da se bo TTouch še bolj intenzivno širil in se vključeval v vse terapije. Spet in spet je ponavljal, kako zelo posebne so vaše roke. Vaše roke, vaša občutja, vaše metode so edinstvene. Ne smete dovoliti, da vaše metode slabijo na račun drugih. Kot primer je povedal, da je »kranium-sakralno delo« nepotrebno: TTouch avtomatično regulira karanialni pulz. Jurgen je veliko pozornosti namenjal svojemu znanju in nikoli se ni bal prepira, kadar je bil prepričan, da ima prav.
Želim vam vse dobro in želim, da se kmalu spet vidimo.
Objem. Angela


Draga Linda,
Tole je tekst, ki ni ga je Jurgen narekoval:

Ta metoda se mora razširiti v vse zdravstvene poklice, k vsem, ki se želijo učiti reševati zdravstvene probleme na celosten način. Imamo daleč preveč visoko letečih idiotov, ki so obtičali v svojem majhnem, omejenem medicinskem polju in mislijo, da vejo vse, kar je mogoče vedeti. Mi smo v manjšini, terapevti, tisti, ki smo sposobni videti problem v globalni perspektivi in smo sposobni prepričati organizem v regeneracijo zdravljenja. Stopiti bo treba skupaj in združiti moči v odpravljanju težav znotraj organizma bolnikov.
Za to so potrebni ljudje, ki so usposobljeni v izvajanju TTouch metod in ki jim to predstavlja izhodišče, obenem pa imajo zaledje znanja anatomije in biokemije. Morali bodo iti skozi nekakšen osnovni izobraževalni sistem. Ni prav dosti takih tam zunaj, vendar jih je mogoče najti. Prav tako kot ste vi našli mene in me prepričali.Odgovor : 10. Januar, 2010:

Draga Angela, žalostna sem, ker Jurgena ni več med nami v svojem fizičnem telesu, vendar imam močan občutek, da ostaja povezan z nami, da nas bo vodil in navdihoval, da bomo uspeli TTouch približati vsem tistim, ki bodo z njim lahko pomagali sebi ali svojim klientom. Dan, ki sem ga preživela z njim, je bil tako zelo poseben in v veliko čast mi je bilo deliti izkušnje z dr. Poppom. Spominjam se vsake minute tistega dne in njegovega smeha, ko sva se skupaj smejala. Ko sem izvajala TTouch v predelu njegovega kolka, ki je bil pred tem najbolj boleče mesto, je bolečina popustila in olajšano in vzneseno je vzkliknil: »Kako je toooo doooobrooo!« - in potem se je smejal in rekel, da ga v kontrolni sobi bodisi niso slišali ali pa da so dobili napačne predstave zaradi njegovega vzdihovanja od zadovoljstva. Tiho sva se hahljala in to me je spomnilo na Beatino sporočilo o klientu, ki je v čakalnici, polni drugih, glasno izrazil svoje počutje: »To je bilo boljše od vsakega seksa, ki sem ga kdajkoli imel!«
Jurgen se je počutil obdarovanega in zelo je cenil TTouch, ki ste mu ga nudili, Angela. To je bil velik dar za vaju oba. Čeprav sem ga srečala samo enkrat za en sam dan, se mi je zdelo, kot da ga poznam že vse življenje, zahvaljujoč vsem TTouchem, ki jih je dobil od vas, Angela. Ob slovesu mi je na železniški postaji namenil močan, dolg objem, kot bi bil v njem pozdrav in slovo obenem. Solze, ki jih čutim v očeh, niso le žalost: vem, da bodo prinesle v srce občutje polnosti in hvaležnosti vam in vašemu daru, in seveda Jurgenu. Sporočite mi, če vam na kakšen način lahko pomagam. Vaš način, kako delite študije primerov s skupino, je velik navdih in na Jurgena lahko pomisliva vsakič, ko kakšno študijo pošljeva naprej.
Srčni objem in ljubezniv pozdrav
Linda

Prevedla: Nina/Mirna


EEG ocenitev pri ljudeh
Arizona Tellington Much in ocenjevanje možganskih valov
Študija: Robin Barnhard in Sandy Rakowiz

Ta seštevek metode Tellington TTouch in raziskave možganskih valov ponuja vpogled v učinkovitost samoizvajanja tehnik »Plazeči se/Oblačni leopard« (Clouded Leopard) in »Srčni objem« ( Heart Hug TTouches). Pravzaprav smo želeli najti specifične trende v aktivnosti možganskih valov, ki bi opisali možganski odziv na TTouch »Oblačni leopard« in TTouch »Srčni objem«. Nismo natančno vedeli, kaj naj pričakujemo in kakšne vzorce možganskih valov bomo našli, toda zgodnje raziskave omenjene odzivnosti, ki sta jih leta 1980 z uporabo metode Mind Mirror (Zrcalo uma) z EEG izvedli Linda Tellington Jones in Anna Wise, so dokazale, da tako ljudje kot konji razvijejo tako imenovano stanje »prebujenega uma in duha«, kot je dokazala omenjena meritev med izvajanjem TTEAM vaj.


»Prebujenost uma in duha« je poseben in podroben način mentalnega procesiranja, ki ustvarja in sproža intuicijo, kreativnost in notranji vpogled v stanju sproščenega telesa. Um je aktiven in pripravljen vsrkati nove informacije. Stanje prebujenosti uma in duha kaže uravnoteženost delta, theta, alfa in beta možganskih valov.
Delta valovi sugerirajo aktivacijo procesa neposrednega dojemanja in procesa nezavednosti, ki so lahko - ali ki niso povezani s travmo. Travmatična izkušnja je spomin, ki je ujet v delta frekvencah. Z izkušenim izvajalcem se skozi stanje prebujenega uma travmatski spomini na novo obdelajo brez ponovljene travmatizacije.
Možganski valovi theta sugerirajo aktivacijo zgodnjega razvoja procesov, ki ustvarjajo kreativne preskoke in razumevanje.
Alfa frekvence so najpogosteje povezane z umirjenostjo telesa in duha; s stanjem pripravljenosti za akcijo. Te frekvence dopuščajo ali ovirajo pretok kreativnosti iz podzavesti v zavest in njihovo delovanje lahko vidimo pri izraziti notranji, duhovni osredotočenosti pri nekaterih tipih meditacije. Alfa možganski valovi pa povzročajo tudi stanje, ki ga imenujemo stanje vrhunca telesne predstavnosti (Peak Performance), ki je izraženo kot stanje ostre uglašenosti in obenem sproščenosti telesa v stanju zavedanja s posebno pozornostjo na zunanje okolje, kar lahko vidimo pri atletih. Ravnotežje med zavestnim mišljenjem in podzavestno kreativnostjo lahko predstavlja most v stanju alfa. Alfa je vidna v 90% populacije, kadar so oči zaprte in pade približno v 30%, ko se oči odprejo. Izvajanje TTouch tehnike pri zaprtih očeh omogoča vcepitev v globlji stadij notranje osredotočenosti. Kljub zaprtim očem pa še vedno obstaja tendenca »izpada iz območja«. Če je namen pričarati stanje vrhunca telesne predstavnosti (Peak Performance), se TTouch izvaja pri odprtih očeh za doseganje ostre uglašenosti v alfa stanju zavedanja.
Možganski valovi beta so najpogosteje povezani z linearnim, vzročnim in efektivnim mišljenjem in se odražajo v učenju in integraciji novega materiala. Visoki beta valovi odražajo mnogo hitrejše mišljenje kot je za učenje potrebno in morda kažejo na stanje vznemirjenosti in pritiskov. Pri mnogih se prekomerna aktivnost teh možganskih valov kaže v nemiru, impulzivnosti, zmanjšani kapaciteti učenja in izčrpanosti energetskih zalog, pogosto tudi v prekomerni budnosti in pazljivosti, kar je povezano s preteklo travmo, oziroma s še vedno obstoječim ali preteklim sindromom posttravmatskega stresa. Mirno alfa stanje, ki smo ga vzpostavili s TTouch metodami, v resnici lahko zmanjša visoko beta aktivnost, ki je škodljiva procesom učenja.

Uravnoteženo stanje prebujenega uma, ki sloni na TTouch tehniki, ima posebno vlogo pri zdravljenju. Verjamemo, da takšno stanje mentalne prebujenosti podpira uravnoteženost telesnih funkcij in pripomore k zdravljenju. Telo in duh komunicirata po naravni poti in lažje v vseh smereh svojega sporazumevanja, morda vse do nivoja celične komunikacije in preko nje do vsake posamezne celice.

TTouch, ki ga je razvila Linda Tellington Jones, je nežna oblika dela na telesu, ki ga sestavljajo kroženja in dvigi. Njegov namen je komunikacija s telesnimi celicami, da spomnijo telo na njegove naravne in notranje kapacitete zdravljenja. Za nas se komunikacija zdravljenja nanaša na dostopnost in aktivacijo celične inteligence, ki zagotavlja povezave preko vseh nivojev, kar smo in kar predstavljamo: telesna, emocionalna, mentalna in duhovna bitja.
Anna Wise nam zagotavlja informacije o možganskih valovih in učenju, Bruce Lipton pa o vpogledu v celično inteligenco. Več kot 10 let je bil vključen v raziskave HeartMath Inštituta in je odkrival mnoge in značilne vplive srca na možgane in um. Vsa ta dognanja so botrovala teoretični osnovi za evidentiranje TTouch učinkovanja, ki je zabeležen v nadaljevanju.

PROJEKT


Pet prostovoljcev ( vsi s certifikatom Tellington TTouch izvajalca II. stopnje) je soglašalo z delom na treh EEG enotah (6. november, 20o6, TTouch CELLebration, Scottsdale, Arizona). Prvo ocenjevanje je bilo izvedeno kot osnova za primerjavo s kasnejšimi rezultati možganske aktivnosti na vsakem subjektu, drugo ocenjevanje je vključevalo TTouch tehniko »Plazeči se / oblačni leopard«, tretje pa »Srčni objem«. Prostovoljci so izvajali TTouch na sebi.

Nekateri deli EEG odčitavanj so pokazali vzorce možganskih valov, ki so podobni rezultatu pri padcih s konja. Vzorci možganskih valov se spremenijo ob poškodbah in kažejo drugačne vzorce od vzorcev zdravega tkiva. Kljub temu rezultati prikazujejo, da tako »Leopard« kot »Srčni objem« pomagata pri ponovnem uravnoteženje in normalizaciji možganskih valov pri ljudeh s lažjo poškodbo glave.

Če strnemo: pri obeh metodah zaznamo izboljšanje notranjega ravnovesja možganske aktivnosti v obeh poloblah možganov, kar se kaže v izboljšani aktivnosti možganskih valov na obeh straneh. Takšna notranja povezanost med levo on desno polovico se kaže skozi naraščajočo in enakomerno aktivnost, oziroma nepretrganost možganskih valov v obeh poloblah. TTouch aktivnosti torej aktivirajo obe polovici možganov. Pri obeh – pri »Leopardu« in »Srčnem objemu« je bilo očitno povečanje stabilnosti možganskih valov z zmanjšanjem standardnega odklona na amplitudah frekvenc, ki so najbolj odstopale od ravnovesja. Obe TTouch tehniki povzročata vsesplošno upočasnjevanje razburkane možganske aktivnosti (razburjenost, vznemirjenost, živčnost). Mirni vzorci možganskih valov dovoljujejo in omogočajo umirjeno pozornost, zmožnost osredotočenja in integracijo novih izkušenj in so poleg učenja »odgovorni« tudi za spomin in splošen zunanji nastop, vključno z »gladkim« potekom povezav med gibi in koordinacijo celotnega telesa. Osredotočena pozornost je pomembna pri procesu učenja. Alfa stanje se je pri udeležencih kazalo v različnih stopnjah. Pri nekaterih udeležencih je bilo to stanje izrazito. V frontalnem, temporalnem in ocipitalnem režnju je bila evidentirana naraščajoča beta aktivnost mišljenja. Miselna aktivnost je bila pri udeležencih različna.

Vsi prostovoljci so med samo-izvajanjem TTouch tehnik beležili občutek umirjenosti. Naraščanja alfa aktivnosti med TTouch izvajanjem, ki odražajo meditativna ali prebujena stanja, so bila objektivno izmerjena in se ujemajo z verbalnim opisom udeležencev. Naraščanje beta aktivnosti v frontalnem delu, senzomotoričnem korteksu ter v temporalnem in ocipialnem delu tako kažejo na to, da se naraščanje miselnih procesov simultano poveča z relaksacijo. Kot že rečeno:uravnoteženost sprostitve in mišljenja z optimalno komunikacijo med kreativno podzavestjo ter bolj linearno in dobesedno zavestjo, je razpoznavni znak prebujenega uma.

»Srčni objem«


Linda Tellington Jones je vselej poimenovala vsako od TTouch oblik na poseben, slikovit, opisen način, poimenovanje TTouch »Srčni objem« pa je navdihnil nek dogodek. Linda je obiskala sirote z AIDSom v Sowetu in ta izkušnja jo je navdihnila. Otrokom je želela dati nekaj, da se bodo počutili dobro, da jim bo udobno; nekaj, kar si bodo lahko dali, kadar se bodo počutili osamljene, kadar bodo utrujeni, lačni ali prestrašeni.


»Srčni objem« – korak za korakom


 • Eno dlan položimo na drugo v središču prsi – nivo srca. Vizualiziramo številčnico ure na prsih pod dlanmi s številko 6 na dnu kroga, ki je bliže tlom. Začnemo pri številki 6, vdihnemo in izdihnemo medtem ko počasi in nežno potiskamo kožo za četrtino krožnice v konstantnem ritmu, in zaključimo na številki 9. Tukaj spet globoko vdihnemo in izdihnemo, medtem ko dlani mirno ostanejo na poziciji 9.
 • To kroženje trikrat počasi ponovimo.
 • Potem si predstavljamo kraj, osebo, žival ali dogodek, nekaj, ob čemer se bomo čutili srečne. Vizualizacija naj traja, medtem pa še nekajkrat naredimo »Srčni objem«. Kroženje lahko izvajamo v obe smeri, odvisno ob katerem načinu se počutimo bolje.
 • Vizualizacija številk na uri aktivira levo stran možganov. Tudi sama ura predstavlja krog. Vizualizacija tega kroga skupaj s krožnimi gibi pa aktivira še desno možgansko stran.
 • Uporaba celotne dlani za premikanje kože v krogu se imenuje TTouch »Abalone« in se navadno uporablja za umirjanje nervoze, zmanjševanje strahu, sproščanje pritiska in bolečine v mišicah ter pri občutljivih, bolnih ali poškodovanih živalih ali ljudeh, ker povzroča povečanje občutka za dobro počutje / udobje /na vseh nivojih.
 • Značilno za »Srčni objem« je uporaba obeh dlani, ki sta položeni ena preko druge.
 • Zdi se, da ima ta TTouch večji učinek od drugih tehnik, ker je centralno telesno lociran, preko srca pa se premikata obe dlani naenkrat. Primer: če v enaki tehniki in poziciji uporabimo samo eno dlan, torej »Abalone«, se bomo počutili povsem drugače. Še en aspekt uporabe obeh dlani skupaj: kadar sta blizu druga drugi ali sklenjeni, se ustvari elektromagnetni pretok po vsem telesu.
Srce

je središče mogočnega omrežja in s svojo konstantno notranjo aktivnostjo pulziranja in valovanja prenaša informacije v telo in po njem. Sledeča dognanja so bila razvita v preko 10 let trajajoči raziskavi HeartMath Reseach Centra, (Robyn McCraty, Doc Childre) dodana so v podporo razumevanju tistega, kar Tellington Much pomeni v povezavah energije srca.


 • Srce in možgani komunicirajo preko živčnega sistem, preko pulzov, ki ustvarjajo tlak in preko elektromagnetne energije, ki jo izžareva srce.
 • Električna moč srca 60 x presega tisto v možganih, zato igra srce ključno vlogo v uravnoteženosti možganske aktivnosti.
 • Vse celice v telesu in v možganih »se kopajo« v elektromagnetni energiji, ki izhaja iz srca.
 • Optimalna hitrost srčnega utripa variira ali pa je skladna, nepretrgana in jasna, kar pomeni, da srce črpa v najučinkovitejšem načinu v stisku in sprostitvi srčne mišice. Visoka in enakomerna hitrost utripa je navadno povezana s pozitivnimi čustvi.
 • Srce vpliva na spoznavanje in znanje. Elektromagnetni ritem srca se sooči z alfa frekvencami v možganih, kar igra ključno vlogo v možganskih valovih, ki regulirajo in tvorijo optimalne nivoje učenja. Visok in enakomeren utrip vpliva na optimalno možgansko regulacijo in posledično dviguje potencial za učenje.


POVZETEK in dognanja:

Naša študija prikazuje in potrjuje, da TTouch spodbuja stanje alfa. Alfa frekvence ustvarjajo stanje sproščene pozornosti. To je stanje ne-razmišljujočega obnavljanja in zlahka kadarkoli zdrsne v počitek. V alfa stanju se zgodi tudi refleksija problema, kar kaže na to, da so alfa frekvence povezane s kreativnostjo. Alfa predstavlja most med zavednim in nezavednim, obenem pa dopušča beta aktivnostim, da integrirajo nove informacije. Verjamemo, da je alfa stanje, ki ga spodbudi »Srčni objem«, odgovorno za ugodje in komunikacijo na vseh nivojih. »Srčni objem« in »Plazeči se (oblačni) leopard« spodbujata zdravo ravnovesje in izboljšano komunikacijo med levo in desno polovico možganov, to ravnovesje pa pozitivno vpliva na komunikacije zdravljenja ter ustvarja boljše počutje in emocionalno stabilnost.

Zdi se zanimivo, da očitno »Srčni objem« stimulira več beta aktivnosti v temporalnem in ocipiatlnem režnju kot »Plazeči se leopard«. Ocipitalna področja so povezana s predstavami, zato je vizualizacija ure preko tako pomembnega dela, kot je centralni, torej srčni del telesa, lahko razlog za porast omenjene aktivnosti.

Obe TTouch tehniki aktivirata temporalne (senčne) režnje, toda očitno je, da v določenih primerih »Srčni objem« kaže večji učinek. Ti možganski predeli so povezani z emocionalnim centrom (čustva), navezanostjo in našim instinktivnim »boriti se / zbežati« odzivom. Beta valovanje se lahko aktivira v temporalnih režnjih preko pozitivne izkušnje, kot je objem ljubljene osebe, lahko pa ga spodbudi tudi negativna izkušnja kot na primer izogibanju določenim napadom. Zaradi izredno pozitivnih izkušenj naših prostovoljcev med TTouch delovanjem, z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da »Srčni objem« lahko stimulira živčne povezave v smislu »omamljene« sprostitve, neuro –prenos pa predstavlja povezava s pozitivnimi izkušnjami. Senčna režnja sta »odgovorna« za učenje in spomin, medtem ko posamezni indikatorji kažejo, da nekatere temporalne dele aktivira nagrajevanje ali kaznovanje. Verjamemo izkušnjam, da bo »Srčni objem« prej stimuliral učenje kot posledično nagrajevanje.

TTEAM Connections Volume 9 Issue 2 April – June 2007

Prevedla: Nina/MirnaSRCE - nekaj zanimivega o njem :)
MERITVE PSIHOLOŠKIH UČINKOV PO IZVAJANJU TTOUCH METOD NA ČLOVEŠKEM TELESU Z UPORABO REGULARNE DIAGNOSTIKE
A.POPP (MEDNARODNI INŠTITUT ZA BIOFIZIKO) S. KOIZAR. MSC (MEDICINSKA UNIVERZA NA DUNAJU) Koizar Susannesusanne.koizar@meduniwien.ac.at Datum: 17.5.2010
Z regularno diagnostiko in meritvami biološke regulacije smo iskali izmerljive spremembe v psiholoških paramertih 58 prostovoljcev pred in po TTouch metodah. Biološka regulacija se kategorizira s psihološkimi parametri, ki ne sledijo popolnoma naključni verjetnosti porazdelitve. Najnovejši razvoj teh metod nam omogoča delitev različnih in neodvisnih faktorjev sistemske analize, da dobimo zanesljivejši in očitnejši večkratni vzorec moči in šibkosti pri:
I. psihičnih kapacitetah
II. organski komunikaciji nad meridiani
III. levo – desni simetriji
IV. detoksikaciji
V. uporabi energije

Tehnika se izvaja z upoštevanjem in vrednotenjem električne prevodnosti na dlaneh prostovoljcev. Omogoča detekcijo rednih, večkratnih, ponavljajočih se pomanjkljivosti v smislu podrobnih merljivih distanc od idealnega nivoja zdravja do primerjave z naključno možnostjo.
Rezultat zagotavlja orodje presoje regularnih kapacitet pacientove psihologije in psihe. Izmerjeni rezultati dajejo odgovor na vprašanja kot so kapacitete energije in pravilnosti, potencial samo-zdravljenja in potencial za razvoj resnih bolezni. Ta neinvazivna, hitra in zanesljiva metoda omogoča tako način ocenitve posameznikove kontrole dolgotrajnih vplivov kot tudi uspešnost ali neuspešnost terapevtskega vpliva metode kot je Tellington TTouch.

meritev
A: sprejemanje – »sporazumno« z LN porazdelitvijo
B: »nesporazumno« z Gauss – porazdelitvijo
C: C ∞ A, B
Mean: vrednost prevodnosti
SD/M: standardni odklon / M
M3/M: poševnost /M
M4/M: presežek /MMEASUREMENTS OF PHYSIOLOGICAL EFFECTS AFTER TTOUCH ON THE HUMAN BODY WITH REGULATION DIAGNOSTIC

A.POPP (INTERNATIONAL INSTITUTE OF BIOPHYSICS e.V., IIB)
S.KOIZAR,MSC.(MEDICAL UNIVERSITY VIENNA)
Koizar Susanne <#EM#737471626a6b6329636663716d7f4e627575677d7d627f7276377b78327c6a#EM#> Date:17.05.2010

By measuring biological regulations with the Regulation-Diagnostic, we were looking for measurable changes in physiological parameters of 58 volunteers before and after Ttouch. Biological regulation is characterized by physiological parameters that do not follow completely random probability distributions. The more recent development of this method allows us to separate the different and independent factors of a system analysis for getting a rather reliable and remarkably reproducible pattern of the strength and weakness concerning: (1) the capacity of psyche (2) the organic communication above the meridians, (3) the left-right symmetry, (4) the detoxification and (5) the use of energy.
The technique is demonstrated in respect of electrical conductivity measurements on the skin of the volunteers´ palms. It is able to detect regulatory deficiencies in terms of particular measurable distances from the ideal state of health as compared to random chance.
The results provide a tool to judge the regulatory capacity of a patient´s physiology and psyche. Measured data provide answers to questions such as regulatory and energy capacity, self-healing potential and the potential for serious diseases. This non-invasive, fast and reliable method is a possible way to evaluate a persons´ control of external influences as well as the success or failure of therapeutic effort like Tellington- TTouch.

meritevm

Več raziskav